4 Mayıs 2012 Cuma

bilmek ya da bilmemek bütün mesele bu..14-) Bedevîler (kabileler - aşiretler hâlinde şartlanmalarla cahilce yaşayanlar): "İman ettik" dediler... De ki: "İman etmediniz! Fakat `müslüman olduk` deyin! İman henüz bilincinizde açıklık kazanıp yerleşmemiştir! Eğer itaat ederseniz Allâh`a ve Rasûlüne, (Allâh) çalışmalarınızdan hiçbir şey eksiltmez... Muhakkak ki Allâh Ğafûr`dur, Rahıym`dir."
Hucurat Suresi
Burada çok net anlatıldığı üzere, insanların şartlanmalar halinde bir arada yaşamaları iman etmiş olmadıklarının ispatıdır. Her kim bildiklerini içinde yaşadığı insanların ona gösterdiği yolda görüp algılıyor ve buna uygun yaşıyorsa bu o kişiyi müslüman yapıyor ama iman sahibi yapmıyor çünkü iman kesinlikle Allah ile kişinin kendine olan samimiyeti ve keşfe çıkması ile algılanan bir gerçekliktir onun dışında olan öğrenim kişiyi belli bir kalıp içinde iyi niyetli ancak algıları açılmamış olarak yaşamaya mahkum eden diğer surelerde ölü olarak nitelendirilen insan şeklidir. İşte bu ölü olan yani imanını kazanamamış olan kişilerin namazı ya da ibadetleri olsa dahi o kişilerin sayısız yanlışına her an tanık olursunuz. Ancak yine de Allah içinde bulunduğunuz koşulları ve fıtratınızdaki dirençsizlikleri bildiğinden sizlerin yaptığınız çalışmaları kabul ettiğini söylüyor buradan anlayabileceğimiz üzere bilinçleri, özgürlükleri nispetinde bizim üzerimize geçmiş olan diğer dini yaşayan ülkeler bizim bu bilinçsizliğimiz karşısında menfaatçi bir tutumla bizi daha da uyutarak yok etme çabalarına girmeleri Allah nezdinde merhamet gören insanların İnsanlar nezdinde merhamet görmemesi gibi bir açılıma tezahür etmektedir çünkü kanaatim o dur ki diğer milletler de imanı yeterinde kazanmadıklarından anlayışına varamadıklarından akışa yön verme şekillerinde birilerini yok etmekte sakınca görmemektedirler. Eğer bilinç sahibi toplumlar olduklarını iddia ediyorlarsa neden kendi kabuğunda bu kadar yanlış yaşamayı seçmiş toplumları aydınlatıcı bir misyona girmiyorlar? Daha da önemlisi Atatürk ün tamamen bilince hizmet etmesini tasarladığı bu yapıyı yok etmeye yeltenenleri neden destekliyorlar, Türkiye nin bu cehalete açtığı savaşı daha da büyük cehalete taşınması için El veriyorlar? Ortaya çıkan sonuç çok net demek ki hiç bir dini öğreti hiç bir ırka hiç bir millete öğretmeye çabaladığı şeyi öğretmeyi başaramamıştır. İnsanların uğruna öldükleri bir Vatan kavramı benim topraklarımın misyonu haline dönüşmüş, zulümleri ve yaptırımlarıyla koyun gibi güdülenlerin memleki arap ülkeleri olmuş, nice büyük bilim çalışmalarına rağmen gelişmiş ülkeler ise yön verici misyonlarında kendi çıkarlarını düşünmüş, manzara detaylandırılabilir ama hakikat değişmez o da tüm dünyanın uykuda olduğu ve ölü olduğu gerçeği...
İyilik çok genel bir kavram, iyi niyet sinsi bir yılan, ama Ey akıl sahibi binlerce yoldan başvurduğun bu yolda bilsemki hakikat yolcususun ne büyük coşku olurdu benliğimde, yanlızlığı değil aşkı yaşardım en derinde...ama kim bilir değil mi??Masum koyunlara yem olacak ot değilim, vahşi aslanlara yem olacak olan hiç değilim, ne yere sığarım ne göğe benliğimi aşarım aşka yöneldiğim ölçüde, gördüğüm can yakan cehalet her zerrede, acı veren ve dahası kör bakan gözlerle çevrili her karesinde, yardım etmekle tiksinmek arasında debelenirken bakıyorum ki en sevdiklerim karalanmakta dillerde, hak yeme insan sen aslansan ben...
Sevgi Tama

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder