22 Aralık 2011 Perşembe

Hz Muhammedin Sözleri


  • ‎5. "Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."                                                                                   Hz.Muhammed


YORUM: Ulema Alimler, yüksek din bilgini sınıfı demektir. Açıkça Hz Muhammed diyor ki Peygamberlerin anlattığının bilgisini en iyi ileteceğinden Allah ın emin olduğudur Ulema. Diyor ki onlardan çekinin, saldırmayın eğer onlar hükümet yönetimi ile sizlere yeni bir düzen getirmeye kalkmadıkça, dünyaya karışmadıkça. Çünkü bu sözde de belirttiği gibi Din hükümet erkanı ve bu Ulema aracılığı ile bir ihtilale dönüşmediği sürece sorun yok ancak dönüşürse taarruz edin diyor. Tarikatlaşmanın özünde Kuran ve Hadis i Şeriflerinin yorumlanması neticesinde ortaya çıkan FIKIH Kitapları vardır, bu yorumu tüm insanlığın yaşam biçimi olması şeklinde dayatılması şirktir, nihayetinde Kuran 7 Nusha ( mana) üzere indirilmiş ve bizim bu manaları ve hakikati kendimizde açığa çıkarmamız istenmektedir, bir Alim in kendinde açığa çıkanı salt doğru olarak tüm topluma uygulaması kesinlikle savaş sebebidir. Fıkıh Kitapları bizim anlayışımızın yetmediği yerde başvurmamız gereken bir Kaynak niteliğindedir, Kuran tüm dünyaya Hakikat bilgisi olarak gönderilmiştir bunu bir kaç kişinin yorumuyla bir yaşam biçimine dönüştürmek cehalettir ve art niyetli insanların çalışmalarıdır, Dinimiz 1400 yıldan uzun süredir bizlerin bilgisine sunulmuştur ancak hala daha tüm bilimsel buluşları kapsayan ve daha da ötesinde yer alan bilgileri içeren en değerli İlim Kitabıdır bunun idrakine varmak bizi gerçek bilgiye götüren araştırmaya iten yol olacaktır, başkalarının anlayışına inanıp ötesini kendinde açığa çıkarmaya çalışmamak gereken görevimizi yapmıyoruz demektir, ilk emir OKU dur...
(...onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Çoğu zaman fasık olmuş durmudadırlar.) Elmalılı Hamdi Yazır'a göre bu ayetin yorumu şöyledir.
İnsan, hadiselerin içinde sürüp giden bir hayatı müşahade etmek ister. Oysa zamanın geçmesiyle mü'min'in kalbinde derin yaralar açar. Bunun sebebi de teceddüdün/yenilenmenin yokluğudur. Eğer bir dini hayat kendini yenileyemez, içine yeni tecrübeler katarak zenginleşemez ve yeni ifade yolları bulamaz ise insanlar ona olan ilgilerini yavaş yavaş kaybedebilir. Hatta bütünüyle yabancılaşabilir
Sevgi Tama

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder