22 Aralık 2011 Perşembe

Enerji Merkezlerimiz ve Nitelikleri!


         Birinci Çakra :  Kendini idare eden, sağlıklı canlı fiziksel enerjiye sahip, cinsel enerjisi şefkatli insanlara güvenen, kırılgan yapısı olan ve duygusallığını tüm vücudunda hisseden.  Arkadaş canlısı, iyimser, başkalarını düşünen, ait olma hissi, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, sezgileri güçlü, başkalarının zihnini okuyabilen, karşısındaki insanla bütünleşip onun ruhunu anlayabilen, başkalarının duygularına uyum gösterebilen, cesur bir mizah gücü.
Bu çakrada aşırı enerji olduğunda; bencil, otoriter, hırslı, zenginliğe bağımlı, cinsel enerjisi aşırı derecede cinsel organlara yoğunlaşmış. Enerji yetersiz olduğunda ise; güvensiz, ayakları yere sağlam basmayan, zayıf, hedeflerini yerine getirmeyen, intihara meyilli. Sürekli depresyon halinde, enerjisiz ve karşı cinse ilgisiz.
Sebep olduğu hastalıklar; Gerginlik, aşırı hareketlilik, ateş, ülser, yüksek tansiyon, kırmızı surat, iltihaplanmalar ve şişkinlik hissi  ile ortaya çıkar. Birinci Çakra’dan etkilenen salgı bezleri ve organlarımız: Kan, sinir sistemi, omurga, mesane, erkek üreme organları, testisler, vajina
       İkinci Çakra:  Yaratıcılığın, yeteneğin merkezi bu çakradır. Olumlu yaklaşımlar kendi kaynakların yaratabilecek yetenekleri geliştirir. Sağlıklı ilişkiler, istekli ruh hali ile hayatı renkli ve canlı yaşamaya sebep olur. Fiziksel anlamda cinselliğin merkezidir. Gelişen sevgi ve şefkat hisleri, bütünlük hissi ve sosyal hayatta girişkenliği, coşkuyu yaratır.
İkinci Çakra’ daki aşırı enerji özellikleri:  Duygusal patlamalara hazır, kavgacı, çok hırslı, dalavereci, hayal aleminde gezen, fazla hoşgörülü, kendine hizmet eden, başkalarının zihnini okuyabilen, kendi duyguları ile karşısındakinin duygularını ayırt edemeyen. Zihin devamlı seksle ilgili insanları cinsel obje olarak görmek, aşırı istek veya isteksizlik. Yetersiz enerji özellikleri ise: Aşırı utangaç, uysal, korkudan kıpırdamayan, fazlasıyla duygusal, kendi hakkında olumsuz düşüncelere sahip, çabuk gücenen, duygularını içine gömmüş, suçluluk duygusuyla dolu, güvensiz. Karşısındakine tamamen bağlanan, sekse karşı suçluluk duyan, hamile kalmakta güçlük çeken, cinsel açıdan soğuk ya da iktidarsız.
İkinci Çakra’dan etkilenen salgı bezleri ve organlarımız: Deri, süt bezleri (süt, yumurtalık hormonları tarafından üretilmektedir), dişi üreme organları, böbrekler.
          Üçüncü Çakra: Kişisel gücün merkezidir. Bu Çakra’ daki enerji özellikleri: Dost tavırlı, neşeli, kendine saygısı olan, başkalarına saygı gösteren, kişisel gücüne inanan, hediyesini bulan, becerikli, akıllı, rahat, içinden geçenleri ifade edebilen, atak, fizksel aktivitelere meraklı, arkadaşlarına ve çocuklara karşı sorumluluk duyar, çekingen değildir, rahattır duygusal sıcaklık gösterebilir.
Üçüncü Çakra’daki aşırı enerji özellikleri: Adil, işkolik, mükemmeliyetçi, çok bilgili, iş veren olarak çok beklentili, çalışan olarak otoriteye öfkelenen, rahatlaması için ilaç alması gerekebilen, üstünlük kompleksi ile gizli, aşağılık kompleksi arasında bocalayan, beklentilidir, sürekli karşısındakini test eder, ilişki hakkında şikayet eder, çok sevecen olabilir, sürekli cinsel ilişkide bulunmak isteyebilir, ama pek doyuma ulaşamaz. Yetersiz enerji özellikleri ise: Kederli, güvensiz, başkalarının ne düşüneceği hakkında kaygılanan, kafası karışık, başkalarının hayatını kontrol ettiğini düşünen, sindirim zorluğu çeken yalnızlıktan korkan, endişeli, daima güven verilmeye ihtiyaç duyan, kıskanç, başkalarına güvenmeyen.
Üçüncü Çakra’ dan etkilen salgı bezleri ve organlar: Diyafram (ve nefes), böbrek üstü bezleri, sindirim organları, mide, on iki parmak bağırsağı, pankreas, safra kesesi, karaciğer.
         Dördüncü Çakra: Dengeli, şefkatli, başkalarını duygularını anlayabilen, insancıl, insanların iyi taraflarını gören, başkalarını beslemeye çalışan, arkadaş canlısı, dışa dönük, toplum içinde aktif, zevk ve görüş sahibi, duygulara temas edebilen. Cinsel enerji; bir aşk enerjisine boyun eğebilir, vücut, akıl ve ruhun olmasını ister ve bundan azını veren bir ilişkide yalnızlık hisseder, irade güçlenir ve doğru kişiyi beklemesi kolaylaşır, en büyük amacı sevgiliyi kucaklarken ruhsal, duygusal ve fiziksel bir duygu olan Kutsal Mutluluğu tatmaktır.
Dördüncü Çakra’ daki aşırı enerji özellikleri: İstekçi, fazla eleştirici, kürek kemikleri arasında gerginlik, tahakküm edici, karamsar, aşırı duygusal, manik-depresif, insanları idare etmek için parayı kullanır. Çok fedakar bir insan gibi davranır ve senin için türlü fedakarlıklara katlandım der. Cinsel enerji; aşkı şartlara bağlar “seni severim ama eğer…” der, istediği davranışı elde etmek için sevgiyi kullanır, “eğer beni sevseydin böyle yapmazdın” diye söyler. Yalnız kaldığında kendisini çok kötü hisseder, yeni birisine aşık olduğunda ise çok neşelidir. Fakat bir süre sonra, çok istekçi olmaya ve karşısındakini kontrol etmeye başlar ve sonunda sevdiği kişiyi kendisinden uzaklaştırır.
Dördüncü Çakra’ daki yetersiz enerji:  Başkaları için üzülen, paranoyak, karasız, özgür olmaktan, serbest kalmaktan, acı çekmekten, aile bireylerinin acı çekmesinden ve terkedilmekten korkar. Cinsel enerji; kendini aşk için değersiz bulur, isteklerine erişemez, reddedilmekten korkar, sürekli güven verilmeye ihtiyaç duyar.  Aşırı sevgi gösteren bir kadındır, çünkü çocukluğunda pek sevgi görmemiştir ve sevilmeye değer olmadığını düşünmektedir. Onun için her fedakarlığı yapar, fakat bu duyguları, bir süre sonra karşı tarafı aşırı derecede kontrol etmeye başlar ve bu kişileri ondan uzaklaşır.
Dördüncü Çakra’ dan etkilenen salgı bezleri ve organlar: Kalp, akciğerler, bağışıklık sistemi, timüs bezi, lenf bezleri.
          Beşinci Çakra: Halinden memnun, merkezci, şimdiki zamanda yaşayabilen, mükemmel zamanlama duygusu, iyi konuşmacı, müziğe ve sanata yatkınlık, kutsal enerjiyi düşünüp yaşayabilen, ruhsal öğretileri kolayca anlayan, fazlasıyla doğurgan. Cinsel enerji; eş çakrada açık olduğu zaman inanılmaz derecede cinsel ya da duygusal enerji ortaya çıkabilir, cinsel enerjiyi müzik, sanat ya da meditasyonla kanalize edebilir, cinsel ifadenin tek orgazmlı Tantrik şekillerine ilgi duyabilir, mutluluğu cinsel birleşme ile ya da meditasyon ile elde etme arasında bocalar.
Beşinci Çakra’daki aşırı enerji özellikleri: Kibirli, kendi doğrularına inanan, çok konuşan, tartışma kabul etmeyen, tiryakilikleri olan. Cinsel enerji; aşırı enerji, bilinçsizce maço olabilir, üstünlük kurabileceği sevgilileri seçer. Yetersiz enerji olduğunda: Korkak, uysal, sessiz, geri planda duran, tutarsız, güvenilmez, zayıf, başıboş, dalavereci, düşüncelerini ifade edemeyen. Cinsel enerji; rahatlayamaz, dini inançlarıyla çatışmaya girer, cinsellikten korkabilir.
Beşinci Çakra’dan etkilenen salgı bezleri ve organlar: Boğaz, kulaklar, tiroid bezi, kaslar, sinirler.
          Altıncı Çakra: Yaşamımız boyunca büründüğümüz kişiliklerin hepsine karşı şefkat ve karşılıksız bir sevgi duyar, affedici olursunuz. Herkeste ve her şeyde kendinizi görürsünüz. Artık karmaya ait borçlarınız yoktur. Korku ve suçluluk duygusundan kurtulup, karmanın çarkını aşarsınız: Böylece karmanın yalnızca egonuzun bir yansıması olduğunu da anlarsınız. Ve gücünüz tümünün farkına varırsınız. Altıncı Çakra’ daki dengeli enerji özellikleri: Karizmatik, tüm bilgilerin kaynağına girebilir, rehberlik yapabilir, kozmik (evrensel) bilinci denemiş, maddiyata önem vermeyen, ölüm korkusu taşımayan, özgürlüğe giden yolu gösterebilen, telepati gücüne sahip, yıldızlar arası yolculuk ya da geçmiş yaşamları tecrübe edebilen, şöhret, para ya da dünyevi şeyler ilgisini çekmeyen, kendini bilen. Cinsel enerji; bu seviyedeki gelişmede, artık kendinizi hem erkek hem de kadın hissedersiniz, sizi tamamlayacak başka birisine ihtiyaç duymazsınız. Sürekli olarak size ihtiyaç duyan birisi mutluluğunuzu bozar. Bu yüzden bekarlık bu noktada doğal bir seçimdir, ama şart değildir..
Altıncı Çakra’daki aşırı enerji özellikleri: Egoist, kibirli, dalavereci, dinsel açıdan tutucu, otoriter. Herkesin ona Tanrı gibi davranmasını isteyen diktatör. Yetersiz enerji özellikleri ise: İddiacı olmayan, disiplinsiz, başkalarının duygularına karşı aşırı hassas, başarıdan korkan, belki şizofren, yani Ego benlikle yüksek benlik arasında yorum yapamayan.
Altıncı Çakra’dan etkilenen salgı bezleri ve organlar: Epifiz bezi, beyin, hipofiz bezi, gözler, kulakları ve burun.
       Yedinci Çakra: Ruh dünyanız her zaman ve her yerde hazırdır. Sürekli olarak ışık içinde yaşadığınız için, ona ulaşmak için herhangi bir yola ya da bir dine ihtiyaç duymazsınız. Yedinci Çakra’ daki dengeli enerji özellikleri: Kutsala karşı açık, mucize yaratıcısı, doğa kanunlarını aşabilir, bilinç ve bilinç altını aşabilir, ölüm sırasında ve sonrasında uyanık olma yeteneği, neredeyse ölümsüzdür ya da ölümsüz olabilir.
Yedinci Çakra’daki aşırı enerji özellikleri: Sürekli asabiyet, idrak edilmemiş bir güç, psikozlu, bunalımlı ya da manik, depresif, sık sık duyulan migren ağrıları, etrafına karşı zarar verici. Cinsel ifadesi; bazen tutkulu, bazen soğuktur. Yetersiz enerji özellikleri ise: Neşesiz, dış ortamla ilişkisini kesmiş, kendi kendine karar alamayan.
Yedinci Çakra’dan etkilenen salgı bezleri ve organlar: Hipofiz bezi, epifiz bezi, sinir sistemi, beyin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder